Carpinus betulus

  • Carpinus betulus
    hoed op stam
Eigenschappen 
Assortiment 
solitair